Cafeteria 2019 - cegvezetoknek.hu

CAFETERIA 2019

ERZSÉBET UTALVÁNY VISSZAVÁLTÁSA

2015. december 06. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Megrendelő kérelme alapján forgalmazó lehetőséget biztosít a lejárt érvényességű utalványok névértékének visszatérítésére, ha a visszaváltandó utalványok a megrendelőtől az utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig forgalmazóhoz igazolhatóan beérkeznek.
A visszaváltás díja a visszaváltandó utalványok összesített névértékének 6%-a + áfa, de minimum 6000 Ft + áfa.
A visszaváltandó utalványok szolgáltatási díjjal csökkentett névértékének megrendelő részére történő átutalása az utalványok beérkezését követő 15 banki napon belül történik. Az utalványok visszaváltására kizárólag a regisztráció során feltüntetett ügyintéző jogosult.

A forgalmazó lehetőséget biztosít a kártyára feltöltött lejárt érvényességű elektronikus utalványok visszaváltására, amennyiben a Megrendelő erre irányuló – tértivevényes levél formájában feladott – kérelme a forgalmazóhoz az érvényességi időt követő év január 31. napjáig beérkezik. A kérelemben meg kell jelölni a Kártya sorszámát, a kártyabirtokos nevét, a lejárattal érintett elektronikus utalványok típusát, valamint típusonként annak pontos összegét.
A visszaváltás díja a visszaváltandó elektronikus utalványok összesített névértékének 6%-a + áfa/Kártya, de minimum 6000 Ft + áfa/Kártya. A visszaváltandó elektronikus utalványok szolgáltatási díjjal csökkentett névértékének a Megrendelő részére történő átutalása, a kérelem beérkezését követő 15 banki napon belül történik. Az elektronikus utalványok visszaváltására kizárólag a regisztráció során feltüntetett ügyintéző jogosult.

CAFETERIA ANYAG LETÖLTÉSE