Cafeteria 2019 - cegvezetoknek.hu

CAFETERIA 2019

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

2015. december 02. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A dolgozók részére nyújtható munkáltatói juttatások közül fontos csoportot képvisel az önkéntes nyugdíjpénztáron keresztül adott hozzájárulás, melyet a munkáltató a bérjuttatásokhoz viszonyítva lényegesen kisebb ráfordítással adhat és egyben ösztönözheti dolgozói öngondoskodását, anyagilag biztosabb nyugdíjas éveit.

Az önkéntes nyugdíjpénztárba adott munkáltatói juttatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatásnak minősül.

A munkáltatók a juttatást az erre vonatkozó munkáltatói szerződés alapján, kedvezményes adózási feltételekkel adhatják munkavállalóiknak:
- értékhatár az önkéntes nyugdíjpénztárban: havonta a minimálbér 50%-ig, - más béren kívüli juttatás nélkül - egy évben maximum összesen 200.000 Ft-ig kedvezményes adózású (34,51 % - szja+eho) a munkáltatói hozzájárulás, felette az adóteher 49,98 %,
- a 200.000 Ft-os értékhatárt kedvezményes 34,51 %-os adózással csak SZÉP Kártya juttatással lehet túllépni,
- A támogatások a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összegben adhatók, kivéve az elhalálozást, ill. a más magánszemély részére történt juttatást is be kell számítani.

A munkáltatói hozzájárulás nyújtásának további szabályai:
- A hozzájárulásból a Munkáltató nem zárhatja ki egyetlen olyan munkavállalóját sem, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban áll.
- Hozzájárulás csak a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló részére adható. Nem adható hozzájárulás tulajdonosi jogállás alapján, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának, megbízási munkaviszony keretében foglalkoztatottnak.
- A hozzájárulást normatív módon kell biztosítani: minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos %-a lehet. A normatív szabályt a választható (cafeteria) rendszer keretében is biztosítania kell a munkáltatónak.
- A munkáltató az azonos mértékű hozzájárulástól - az életkorral növekvő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

CAFETERIA ANYAG LETÖLTÉSE