Cafeteria 2019 - cegvezetoknek.hu

CAFETERIA 2019

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS

2014. szeptember 21. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Az önkéntes pénztárakban a tag részére befizetett összegek a tag egyéni számlájára kerülnek, a tag a költhető mindenkori egyenlegét az Öpt-ben (az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben) rögzített szolgáltatásokra és feltételekkel költheti el, saját döntése szerint.

A szabályozás szerint

- a munkáltató úgy fizethet be a munkavállalói tagok számára a pénztárba
- munkáltatói hozzájárulást célzott szolgáltatásra,
- hogy az nem kerül jóváírásra a tagok egyéni számláján, hanem az összeget a pénztár elkülönített szolgáltatási számlán kezeli, mely keretösszegből adómentesen, kizárólag a munkáltató által meghatározott tagok, kizárólag a munkáltató által meghatározott szolgáltatásokat vehetik igénybe.

A célzott szolgáltatás egy 2013-tól élő önkéntes pénztári jogintézmény. Az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a pénztár a munkáltatói tagjával kötött célzott szolgáltatás támogatói szerződés alapján a munkáltatói pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat.

A pénztár és a munkáltatói tag által megkötött szerződésben meg kell határozni a célzott szolgáltatások
- körét;
- nyújtására a munkáltató által a pénztár részére fizetendő összeget (ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a pénztár működésére felhasználható részt), valamint rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó összeg felhasználásáról;
- nyújtásának módját, rendjét, határidejét;
- eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit;
- nyújtása elszámolásának rendjét;
- eredményessége értékelésének módját, rendjét.

A pénztár részére közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására befizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra - munkáltatói tagonként és célzott szolgáltatási szerződésenként - elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni. Ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

Az Szja tv. szerinti szabályozási háttér

Az Szja tv. 71. § (3a) bekezdése értelmében béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az Öpt. előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát.

A béren kívüli juttatások, így a célzott szolgáltatásra befizetett összegek közterhei 2014-ben is a juttatás értéke 1,19-szeres összegének 16%-a, mint szja, illetve 14%-a, mint eho, az összes adóteher 35,7% (1,19x0,16+1,19x0,14).

Az összeg nem számít bele az éves 500.000 forintos béren kívüli juttatások keretösszegébe.

CAFETERIA OLCSÓBBAN ANYAG LETÖLTÉSE