Cafeteria 2019 - cegvezetoknek.hu

CAFETERIA 2019

CAFETERIA - KÖZÜZEMI DÍJAK FIZETÉSE

2014. február 16. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Célzott szolgáltatásként támogathatja a munkáltató a közüzemi díjak megfizetését az alábbi munkavállalóinak:
Aki a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerint „védendő fogyasztónak” minősül, aki, vagy akinek a háztartásában élő természetes személy szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztó. A védett fogyasztót részletfizetési kedvezmény illetve fizetési haladék vagy előre fizető mérő felszereléséhez való jog illeti meg.

Szociálisan rászorulónak számít az a fogyasztó, aki:
- időskorúak járadékában részesül,
- aktív korúak ellátására jogosult,
- lakásfenntartási támogatásban részesül,
- ápolási díjban részesül,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
- otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától 3 éven belül,
- nevelő szülő, hivatásos nevelő szülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Közüzemi díjnak minősül a villamos energia-, a gáz-, az ivóvíz-, illetve a csatornadíj. A szolgáltatás havi összege legfeljebb a havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet. (2014-ben 15.200 Ft/hó)

CAFETERIA OLCSÓBBAN ANYAG LETÖLTÉSE