CAFETERIA 2017

Cafeteria 2017 www.cafeteriaklub.hu

CAFETERIA 2017 – EZT IS LEHET ...

2017. február 25. 13:50 - Kis István az ön tanácsadója

A munkavállaló, személyesen közreműködő tag közeli hozzátartozója részére gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása.
A juttatás legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig (2017-ben 28.500 Ft/hó) adható.

Adó: kevesebb mint 34,22 %.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

Címkék: cafeteria 2017

ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI JUTTATÁSOK 2017

2017. február 17. 09:18 - Kis István az ön tanácsadója

Az önkéntes pénztári juttatások 2017-re jelentősen megdrágultak, hiszen a munkáltatói hozzájárulás adóterhe 40 % fölé került.

Ugyanakkor van olyan lehetőségek, hogy ezek a juttatások jóval olcsóbbak legyenek.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

CAFETERIA 2017

2017. január 01. 10:42 - Kis István az ön tanácsadója

NAV Tájékoztató a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok változásáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. §-ai szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 2017-től több ponton módosulnak.

A kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-szorosa. A béren kívüli juttatások után 15 százalék szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást, az egyes meghatározott juttatások után pedig 15 százalék szja-t és 22 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az összes közteher mértéke így a béren kívüli juttatások esetében 34,22 százalék, az egyes meghatározott juttatások esetében pedig 43,66 százalék. [Szja tv. 70. §, 71. §, Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv. 3.§ (1)]

Szűkül a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre.
2017. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül:
- az éves keretösszeget - 100 ezer forintot - meg nem haladóan adott pénzösszeg és
- a Széchenyi Pihenő Kártya
- szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint,
- vendéglátás, alszámára legfeljebb 150 ezer forint,
- szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint összegben adott juttatás.

A 2017-ben alkalmazandó keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:
- A pénzjuttatás éves keretösszege egész éves foglalkoztatás esetén 100 ezer forint. Az adóévben a keretösszeget meghaladó összegű pénzjuttatás a felek közötti jogviszonynak megfelelően, munkavállaló esetében bérjövedelemként, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja esetében pedig nem önálló tevékenységből származó jövedelemként válik adókötelessé, és járulékalapot képező jövedelemmé. A felettes rész után a személyi jövedelemadó és az egyéni járulékok a magánszemélyt terhelik, a juttatónak pedig szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. Amennyiben a foglalkoztatás az adóév egészében nem áll fenn, az éves keretösszeget a foglalkoztatás időszakával arányosan kell megállapítani. Az értékhatárt meghaladó rész az előzőek szerint viseli a közterheket, amelyeket a kifizetés hónapjára kell megállapítani.

Ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben kapott pénzjuttatás értéke az éves keretösszeget meghaladja, a meghaladó rész után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja kötelezettségeként a juttatásra jogosító jogviszony alapján kell az adókötelezettséget megállapítani. A keretösszeget meghaladó rész az Szja tv. 69. § (2) bekezdés szerinti közteheralap számításánál figyelmen kívül hagyható vagy a keretösszeget meghaladó közteheralap után már megfizetett közterhek az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint helyesbíthetők.

- A rekreációs keretösszeget eltérő mértékben határozza meg az Szja tv. attól függően, hogy a munkáltató költségvetési szerv, vagy más munkáltató;
- Költségvetési szerv esetében az éves rekreációs keretösszeg 200 ezer forint,
- Más munkáltató esetében az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer forint.

Ha a foglalkoztatás az év egészében nem áll fenn, az említett összegnek a foglalkoztatás időtartamával arányos része minősül éves rekreációs keretösszegnek. A rekreációs keretösszeget (200 ezer, illetve 450 ezer forint) meghaladó összegben biztosított béren kívüli juttatás egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles.

A munkavállaló halála esetén nem kell arányosítani sem az éves, sem a rekreációs keretösszeget.

Változatlanul egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles – pénzösszeg kivételével - az a béren kívüli juttatás, amelyet az egyedi keretösszeget meghaladó összegben biztosít a munkáltató.
Pl: A Szép kártya szabadidő alszámlájára utalt 100 ezer forintos összegben adott juttatásból 75 ezer forint béren kívüli juttatásnak, 25 ezer forint összegű juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül.

Az Szja tv-ben 2016-ban béren kívüli juttatásként nevesített juttatások (üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett összeg) 2017-től egyes meghatározott juttatásként lesznek adókötelesek. Az egyes juttatásokra meghatározott értékhatárok kivételével a törvényben meghatározott feltételnek meg kell felelnie az adott juttatásoknak.

Az Erzsébet juttatás kiemelt adójogi szerepe megszűnik, ezzel egyidejűleg 2017. január 1-től a fogalmat is kivezetik az Szja tv-ből. A 2016. december 31-ig juttatott Erzsébet-utalványok – az érvényességi idejükön belül, a 2016. december 31-én hatályos szabályok szerinti szolgáltatás- és termékkörben – 2016. december 31-ét követően is beválthatók. A gyermekvédelmi Erzsébet utalvány adómentességét ez a rendelkezés nem érinti.

A fogyasztásra kész étel vásárlására szolgáló utalványokat (az ún. „hideg” utalványokat) a munkáltató az Szja tv. 70.§ (1a) bekezdés a) és b) pontja alapján a minden munkavállalója számára azonos feltételekkel vagy minden munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján is juttathatja egyes meghatározott juttatásként. 2017. január 1-től megszűnik a korlátozás, amely az említett juttatási körből kizárta a kész étel vásárlására szolgáló utalványokat. Az említett rendelkezés alapján 2017-től akár Erzsébet utalvány akár más utalványforgalmazó által kibocsátott „hideg” utalvány is adható a munkavállalók részére, de csak mint egyes meghatározott juttatás.

2017-től egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg. Célzott szolgáltatásként a pénztár szolgáltatási szabályzatában rögzített szolgáltatások nyújthatóak, amelyeket minden, a pénztárral kötött szerződésben meghatározott érintett részére biztosítani kell.

A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások esetén nem alkalmazható az a szabály, hogy amennyiben a 2016-ra járó juttatást 2017. január 10-ig átadják, átutalják, akkor az, 2016-ban megszerzett jövedelemnek minősül. Ez a rendelkezés csak az előző évre vonatkozó munkabérre, jutalomra, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhelynek minősülő munkáltató által kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozik. Forrás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

ÖNNEK EZEKTŐL SOKKAL OLCSÓBB LEHETŐSÉGEI VANNAK: www.cafeteriaklub.hu

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

JÓ KÖNYVELŐ, KÖNYVELÉS

2016. december 30. 11:01 - Kis István az ön tanácsadója

Cégének jó a könyvelője? Alkalmazza ezeket a lehetőségeket?
Ha nem, akkor www.cegvezetoknek.hu

- Így a céges ingatlan vásárlása azonnal költség
- Osztalékelőleg, osztalék helyett ez olcsóbb
- Egyszerűsített foglalkoztatás - így használja
- Kiküldetési rendelvény, útnyilvántartás helyett így jobban jár
- Céges személyautó áfa visszaigénylése - erre vigyázzon
- Osztalék utáni eho 300.000 Ft-os csökkentése
- Cafeteria 2017 helyett ezeket adja
- Ezeket az adó és járulék kedvezményeket igénybe kell vennie
- Sikeres cégalapítás, cégeladás
- Jutalom a munka- bértől sokkal olcsóbban
- 300.000 Ft/hó alatt a bejelentett jövedelme, akkor így lesz magas nyugdíja
- Lakáshitele van? Ha így törleszti, akkor 50 %-kal csökken
- Személyautó vásárlás milliókkal olcsóbban
- 100 Ft céges költségből 90 Ft nettó cégvezetőnek, cégtulajdonosnak
- Jövedelem kivét bt, kft tagnak az osztaléktól sokkal olcsóbban
- Így alkalmazzon a cégében családtagokat olcsón
- 10 %-os államilag garantált hozam 2 évre
- Milliós, adómentes, készpénzes cafeteria juttatások
- Adómentes százezrek munkavállalóknak, a gyerekeiknek
- Így Öné lehet cége osztalékának 99 %-a
- Lakásvásárlás milliókkal olcsóbban
- 9 %-kal olcsóbban vehet teherautót, irodát, stb.
- Családja egészségügyi, fogászati kiadásai 40 % -kal olcsóbban
- Gyermeke, unokája születik? 1.000.000 Ft-ot kaphat
- Tehergépkocsi, autóbusz a cégben? Ezt kihasználja?
- Lakáskorszerűsítés olcsóbban céges költségként
- Milliók adómentesen gyermeke, unokája oktatására, stb.
- Így alkalmazza egyetemista gyermekét a cégében a munkabértől sokkal olcsóbban
- Így 4,5 % a társasági adó
- Önkéntes nyugdíj- pénztári tag? Ezt tegye!
- Kata, Eva, Kiva
- Cége bevételének jelentős növelése
- 55 éves elmúlt? Akkor ezt alkalmazza
- Iskolakezdési támogatás 255.000 Ft/év/gyermek
- Magas házipénztár csökkentése
- Kisvállalkozások menedzselése, adó, munkaügy, pénzügy
- 1.146.000 Ft céges költségből 977.000 Ft készpénz/fő
- Milliók polgármestereknek
- 100 %-os táppénz
- Tőkeemelés olcsón
- Szórakozási kiadásai céges költségként
- Csecsemőre fordított kiadások céges költségként, pl. pelenka, stb.
- Céges buli - így olcsóbb
- Cége személyautót vásárolt? Ezt igénybe kell vennie és olcsóbb lesz
- Egyetemista tandíja céges költségként
- Végelszámolás - így jól jár
- Albérleti támogatás
- STB.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017, BÉRKALKULÁTOR 2018: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

PELENKA, CSECSEMŐVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 20 %-KAL OLCSÓBBAN!

2016. december 27. 17:28 - Kis István az ön tanácsadója

December 31.-ig fizessen be egészségpénztárba maximum 750.000 forintot, ezután maximum 150.000 Ft adójóváírásra jogosult.
Az egészségpénztári befizetését, valamint az adójóváírást költse a csecsemőápolási termékekre.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017, BÉRKALKULÁTOR 2018: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

MINIMÁLBÉR 2017, MINIMÁLBÉR 2018

2016. december 16. 14:46 - Kis István az ön tanácsadója

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, napibér alkalmazása esetén 5 870 forint, órabér alkalmazása esetén 733 forint,

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31 730 forint, napibér alkalmazása esetén 6 350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017, BÉRKALKULÁTOR 2018: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2017, GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2018

2016. december 16. 14:44 - Kis István az ön tanácsadója

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7 410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint,

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8 300 forint, órabér alkalmazása esetén 1 038 forint.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017, BÉRKALKULÁTOR 2018: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

AGYHÁRTYAGYULLADÁS: HASZNÁL AZ OLTÁS, CSAK DRÁGA

2016. december 15. 14:32 - Kis István az ön tanácsadója

120 ezer forintba kerül az oltás a fertőző agyhártyagyulladás egyik törzse ellen, ezt nyilván kevesen tudják megengedni. Pedig komolyan kell venni a betegséget: tavaly minden negyedik beteg meghalt itthon.
Főleg kamaszokra és csecsemőkre veszélyes. (Forrás: index.hu)


FIGYELEM!
A védőoltás költsége lehet ingyenes is, ha …
Részletek: www.cafeteriaklub.hu

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017, BÉRKALKULÁTOR 2018: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

ERZSÉBET ÉTKEZÉSI UTALVÁNY CSALÁDTAGOKNAK

2016. december 11. 13:58 - Kis István az ön tanácsadója

Cégtulajdonos? Cégvezető?

Cége is adhat Erzsébet étkezési utalványt - felső határ nélkül - a családtagjainak, szülőknek, nagyszükőknek, akár a szomszédnak is.
Ne feledje az adó utána 49,98 % és a cége fizeti.
Még több ilyen: www.cafeteriaklub.hu

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017, BÉRKALKULÁTOR 2018: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

HELYI UTAZÁSI BÉRLET – MÉG AZ IDÉN

2016. december 10. 13:58 - Kis István az ön tanácsadója

Ha a munkáltató nem használta ki a 2016-os 200.000 forintos cafeteria keretet, akkor célszerű a munkavállalóknak a 2017-es helyi utazási bérletet még az idén odaadni.
Ennek adója az idén 34,51 %, jövőre már 43,66 % lesz.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

ERZSÉBET ÉTKEZÉSI UTALVÁNY 2016 – MÉG NÉHÁNY NAP

2016. december 09. 16:06 - Kis István az ön tanácsadója

Ha nem adott 2016-ban Erzsébet étkezési utalványt a dolgozóknak, akkor még van néhány napja, hogy Karácsony előtt odaadja visszamenőleg egy összegben.

Az Erzsébet étkezési utalvány feltételei 2016-ban változatlanok:
- a juttatás után az adót a munkáltató fizeti és az utalvány kibocsátójától függetlenül 34,51%-kal adózik,
- a kedvező adóval adható juttatás mértéke 2016-ban 8.000 Ft/fő/hó,
- az e fölötti rész 49,98 %-kal adózik.
Arányosítani kell, ha nem teljes évben volt a dolgozó a cégnél.

Önnek 2017-ben ettől sokkal kedvezőbb lehetőségei lesznek.
Részletek: www.cafeteriaklub.hu

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 2016 – MÉG NÉHÁNY NAP

2016. december 09. 15:16 - Kis István az ön tanácsadója

Ha nem adott 2016-ban iskolakezdési támogatást a gyermekes dolgozóknak, akkor még van néhány napja, hogy Karácsony előtt odaadja a gyermekes dolgozóknak.

Az igénybevétel feltételei 2016-ban változatlanok:
- általános, vagy középiskolás gyermek után adható,
- a juttatás csak utalvány formájában adható és az utalvány kibocsátójától függetlenül 34,51%-kal adózik,
- a kedvező adóval adható juttatás mértéke 2016-ban 33.300 Ft/gyermek,
- a juttatás 33.300 Ft feletti része 49,98 %-kal adózik,
- mindkét szülő (ha családi pótlékra jogosult) igényelheti a juttatást ugyanarra a gyermekre,
- az utalványt az iskolakezdést megelőző 60. naptól adható és az év végéig kell felhasználni.

Van olyan lehetősége, hogy 2017-ben ez akár 256.000 Ft/gyermek is lehet. Részletek: www.cafeteriaklub.hu

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK ADÓZÁSA 2017

2016. december 05. 17:06 - Kis István az ön tanácsadója

2017-ben a 27 %-os eho 22 %-ra csökken.
Emiatt az egyes meghatározott juttatások adózása is csökken.
Pl. Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, csekély értékű ajándék, önkéntes pénztári juttatások, stb.
Az adó mértéke összesen 43,66 %.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

CAFETERIA 2017 ÚJDONSÁGOK

2016. november 14. 13:33 - Kis István az ön tanácsadója

Jelentős változások 2017-ben.

Béren kívüli juttatások 2017
    Készpénz 100.000 Ft/év

    SZÉP Kártya 450.000 Ft/év
    Adózásuk: 34,22 %

Egyes meghatározott juttatások
    Étkezési Erzsébet utalvány 96.000 Ft/év
    Iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-a/gyermek
    Helyi utazás költségtérítése, Pl. BKK bérlet
    Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
    Önkéntes egészség/önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás
    Munkahelyi étkezés
    Iskolarendszerű képzés
    Csekély értékű ajándék
    Adózásuk: 49,56 %

Az alábbiakat célszerű adni cafeteria helyett cégtulajdonosoknak, cégvezetőknek, alkalmazottaknak: www.cafeteriaklub.hu

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

CAFETERIA 2017 ADÓZÁSA

2016. november 05. 13:53 - Kis István az ön tanácsadója

A benyújtott tervezet szerint az eddigi 1,19-es szorzó helyett a juttatások értékének 1,18-szoros értéke lesz az adó alapja, azaz a 15% személyi jövedelemadót és a 14% vagy 27% egészségügyi hozzájárulást ez után kell számolni.

Így 34,51% és 49,98% helyett 34,22% és 49,56% lehet az új teher.

 

Cafeteria 2017
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA
BÉRKALKULÁTOR 2017: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

DOBJA EL A SZEMÜVEGÉT, KONTAKTLENCSÉJÉT!

2016. október 20. 08:06 - Kis István az ön tanácsadója

Hatszázezer forint fölé is mehet a végére az a számla, amit egy modern lézeres látásjavító beavatkozás után ki kell egyenlíteni a páciensnek, ha mindkét szemét szeretné megműttetni – és ez bizony nem kevés.
Van, akinél ennél jóval olcsóbb is lehet a kezelés, és van, akinek több mint a másfélszeresébe kerül majd a műtét, mert az árak sok mindentől függnek. Nem mindegy ugyanis, hogy egy vagy két szemet kell-e műteni, vállalja-e a páciens az olcsóbb, de több kényelmetlenséggel járó beavatkozást – már ha nincsenek olyan egészségügyi okok, amik ezt kizárják –, vagy pedig inkább a legmodernebb, gyorsabb gyógyulást és teljes fájdalommentességet ígérő eljárást választja-e.
Az sem mindegy, hogy rövid- vagy távollátást szeretnénk-e korrigáltatni, esetleg látásjavító lencse beültetését kérjük, és annak is melyik fajtáját.

Cége van? Cégvezető?
Van olyan lehetőség, ami az ön és családtagjai számára 87 %-kal olcsóbbá teszi a műtéti költséget. Részletek: www.cafeteriaklub.hu

 

Milliókat kap Cafeteria 2017, cafeteria 2017 készpénz tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és ezeken a honlapokon
Milliók polgármestereknek, költségvetési szervek vezetőinek és nem számít be a 200.000 forintos cafeteria keretbe!
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

ÉRDEKLI A NYUGDÍJA? - INGYENES NYUGDÍJ KISOKOS!

2016. október 18. 16:09 - Kis István az ön tanácsadója

Ingyenes nyugdíj kisokos!
Tartalom: öregségi nyugdíj, hozzátartozói ellátások, nyugdíj igénylése, folyósítása, nyugdíjemelés, nyugdíjprémium, méltányossági nyugdíj, korhatár előtti ellátások, nők 40 éves korkedvezményes nyugdíja, stb.
Összesen mintegy 40 oldalon.

Az öné lehet, ha kedveli a https://facebook.com/adoszakerto oldalam.
Kedvelje az oldalt, majd küldjön egy mail-t a nyugdijnoveles@gmail.com címre, csak annyit írjon bele, hogy „nyugdíjkisokos” és kérem a nevét, hogy ellenőrizni tudja a kedvelést. A megadott e-mail címekre hírlevelet nem küldök, adatbázist nem építek.
Az ellenőrzése után 24 órán belül válasz e-mailben küldöm az ingyenes anyagot. A küldés után a megadott címet és nevet törlöm.
Kis István a cégvezetők tanácsadója

CAFETERIA BELTAGNAK, KÜLTAGNAK, KFT. TAGNAK

2016. október 01. 08:06 - Kis István az ön tanácsadója

Ön sok juttatást nem kaphat, ha nem munkaviszonyban látja el a munkakörét. Ezért a társasvállalkozói személyes közreműködést és a megbízást célszerű munkaviszonyra változtatni. (Pl. beltag is lehet munkaviszonyban!)

 

Milliókat kap Cafeteria 2017, cafeteria 2017 készpénz tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és ezeken a honlapokon
Milliók polgármestereknek, költségvetési szervek vezetőinek és nem számít be a 200.000 forintos cafeteria keretbe!
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

CAFETERIA 2016 - MUNKA MELLETT TOVÁBBTANULÓK TÁMOGATÁSA

2016. szeptember 01. 09:40 - Kis István az ön tanácsadója

A munka mellett továbbtanulókat a munkáltatók támogathatják. Az iskolarendszerű képzési költségének átvállalása legfeljebb évi 200 ezer forintig (a foglakoztatás fennállásával arányosítva) béren kívüli juttatásnak minősül, feltéve, hogy a munkavállaló más béren kívüli juttatásban nem részesül, kivéve SZÉP Kártya.

A munkáltatónak a 2016. december 31-ig a nevére kiállított számlák alapján az említett keretben elszámolt képzési kiadások után 1,19 x (15% szja + 14 % eho) = 34,51% közterhet kell fizetni.
2017. január 1. után ez a juttatás már teljes egészében egyes meghatározott juttatásnak minősül így adóterhe 49,98 % lesz.

Milliókat kap Cafeteria 2017, cafeteria 2017 készpénz tanácsadásomon, a Gondolkodó cégtulajdonosok, cégvezetők klubjában és ezeken a honlapokon
Milliók polgármestereknek, költségvetési szervek vezetőinek és nem számít be a 200.000 forintos cafeteria keretbe!
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István a cégvezetők tanácsadója

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu